Oprava a rozšíření areálu Chemik v Lovosicích

Titulní obrázek
23.4.2021

Oprava a rozšíření areálu Chemik v Lovosicích


Předmět plnění:

SO 01 - Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik
Odstranění stávajícího plechového podhledu a nahrazení novým akustickým mechanicky odolným minerálním podhledem (1.173 m2) a akustickým mechanicky odolným dřevěným podhledem (172,8 m2). D+M akustického mechanicky odolného dřevěného obkladu stěn (105,4 m2). Měření doby dozvuku. D+M nového LED osvětlení haly vč. technologie DALI řízení. Výměna stávající vzduchotechniky za novou vč. dodání a instalace 14 ks venkovních klimatizačních jednotek.

SO 02 - Nafukovací hala se zázemím
Realizace nafukovací přetlakové haly 42,90 x 23,20 x 9,20 m s vytápěním, vč. kotvení, technologie chlazení, strojovny, LED osvětlení.
Pokládka sportovní lité polyuretanové podlahy na pružné elastické ET podložce o výměře 1.000 m2 vč. lajnování. D+M sportovního zařízení. Stavební úpravy zázemí pro nafukovací halu – bourací práce, zakládaní, kanalizační trubní vedení, izolace, zdravotechnické rozvody (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty), ústřední vytápění, elektroinstalace, konstrukce tesařské, truhlářské a zámečnické. Nové omítky, obklady, podlahy, výmalby.

SO 03 - Nástavba zázemí ke sportovní hale
Výstavba jednopodlažního, nepodsklepeného objektu s půdorysem 9,06 x 3,60 m zastřešeným plochou střešní konstrukcí. Zakládání, svislé a vodorovné konstrukce, střešní konstrukce, výplně otvorů, izolace, ZTI (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty), ústřední vytápění, elektroinstalace, konstrukce tesařské, truhlářské, klempířské a zámečnické. Nové podlahy, obklady, omítky, výmalby.

Termín plnění: 4. 6. 2020 – 15. 12. 2020
Finanční objem: 21.340.138,65,- Kč bez DPH

Články z měsíčníku Lovosický dnešek si můžete stáhnout a přečíst zde: listopad 2020 a leden 2021.

     

 

Fotky použity s laskavým svolením měsíčníku Lovosický dnešek, šéfredaktorka Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA.

Zpět na novinky