ROSEHILL POLYMERS (Anglie)

ROSEHILL POLYMERS (Anglie)


Anglická firma Rosehill Polymers Ltd. je jediným výrobcem TPV granulátu ve Velké Británii. TPV je obchodní značka pro barevné pryžové granule určené pro instalaci sportovních povrchů. V současné době neexistuje nikdo jiný, kdo by disponoval technologií potřebnou pro výrobu tohoto typu granulátu. Mnozí jsou dosud přesvědčeni o tom, že EPDM je v současnosti pořád tím nejlepším používaným materiálem na povrchy sportovišť a hřišť. Své tvrzení dokládají tím, že tento materiál existuje na trhu již více než 50 let. Granule EPDM existují opravdu poměrně dlouho, avšak vědecké postupy a zkušební metody, které nyní stojí za vznikem TPV, nebyly známé až do roku 2003.  EPDM bylo také kdysi novým objevem a lze s určitostí říci, že k nim svět v době jejich vzniku přistupoval poměrně skepticky.

EPDM představuje širší odborný výraz, a proto nelze zaručit, že při použití EPDM v rámci veřejných zakázek půjde o pryž požadované, tedy vysoké kvality.  Tím se otevírají dveře pro všechny výrobce, potažmo odběratele EPDM, ať už jsou dobří nebo špatní! Je značný rozdíl mezi kvalitou EPDM dováženého například z Polska nebo Číny a toho dováženého z Evropy (např. Švýcarska). U materiálu TPV tento problém odpadá.

Díky instalacím po celém světě prokázali Rosehill Polymers Ltd., že jejich barevný granulát TPV překoná z hlediska stability vůči UV záření i ty nejlepší dva dodavatele EDPM, kteří jsou na trhu. Mnozí přitom ještě nedávno prohlašovali, že z hlediska UV stability neexistuje lepší materiál, než je tomu u jejich barevného granulátu EPDM. Ti samí přesto nyní nabízejí některé nové a vylepšené barvy, které jsou podle nich daleko více UV stabilní.

Granulát TPV je plně testovaný a certifikovaný, vhodný pro použití jako finální vrstva víceúčelových hřišť, dštských hřišť, sportovišť a atletických tratí. Především vzhledem k vysoké pevnosti v tahu vykazuje např. 20mm vrstva TPV dvakrát vyšší pevnost v tahu než je minimální pevnost vyžadovaná normou. U 15mm vrstvy TPV je pevnost v tahu větší než je trojnásobek minimální pevnosti vyžadované normou.

TPV se v současnosti používá po celém světe a nahrazuje tradiční granulát EPDM např. v Austrálii,  Rusku, Skandinávii, v západní a východní Evropě, Jižní Americe, Kanadě, Izraeli, Africe, Turecku, na Středním a Dálném Východě. Největším uživatelem TPV jsou pak Spojené státy americké.
          

Zpět na partnery