Reference

  • Tělocvičny

  • Víceúčelová hřiště

  • Tenis

  • Atletika

  • Fotbal

  • Dětská hřiště

  • Rekonstrukce sportovních povrchů

  • Obloukové sportovní haly

  • Dvouplášťové nafukovací haly