Reference

  • Tělocvičny

  • Víceúčelová hřiště

  • Tenis

  • Atletika

  • Fotbal

  • Sportovní obloukové haly

  • Výstavba obloukových hal

  • Opravy povrchů a podlah